תנאי התחרות

 1. כל קבוצה בליגה תכלול 2-5 שחקנים. בכל משחק ישחקו 2 שחקנים מכל קבוצה. במקרה הצורך, ניתן לשתף שחקן "מחליף" שאינו משתתף באחת הקבוצות ובאישור ועדת התחרות. קבוצות רשומות בנות 5 שחקנים אינו מורשות לשתף שחקן "מחליף".
 2. דמי השתתפות לתחרות יהיו – 200 ₪ שישולמו בעת ההרשמה ב"פרו-שופ" של המועדון. על כל ראש קבוצה לוודא טרם תחילת משחקי הליגה כי כל חברי קבוצתו שילמה את דמי ההשתתפות ובכל מקרה לא יאוחר מיום 30.4.16.
 3. שחקן מחליף ישלם 50 ₪ דמי משחק למשחק בודד.
 4. שחקן מחליף יוכל להירשם ולשחק רק בשם קבוצה אחת בכל השנה.
 5. פרסים: יעודכנו בהמשך.
 6. הליגה תהיה פתוחה לכל חברי מועדון געש שהינם חברי איגוד הגולף או חברים ב PGA OF ISRAEL ובעלי הנדיקפ רשמי של איגוד הגולף.
 7. הנדיקפ משחק (יתרון) מרבי :
 8. משחקי הליגה יערכו כאשר כל שחקן משחק עם הנדיקפ בשיעור 75% מההנדיקפ המעודכן שלו.
 9. באחריות השחקנים לוודא טרם תחילת משחק הליגה את ההנדקיפ המעודכן לפי הטבלאות התלויות באותו מועד במשרדי המועדון. שחקנים אינם מורשים לשנות על דעת עצמם את ההנדיקפ אלא רק באישור מראש (טרם תחילת המשחק) של אחראי המועדון על חישובי ההנדיקפ.
 10. פורמט המשחקים – הליגה תתנהל בפורמט הכדור הנמוך (הטוב יותר) נטו = 2 נקודות והכדור הגבוה (הטוב יותר) נטו = נקודה אחת בכל גומה. כאשר בשיוויון לא מחולקות נקודות. הקבוצה המנצחת תהיה זו שלאחר 18 גומות צברה יותר נקודות (או שמספר הנקודות המצטבר גבוה ממספר הגומות שנותרו כפול 3.
 11. קבוצה שתוביל ביותר מ 3 נקודות כפול מספר הגומות שנותרו לשחק (למשל אם אחרי 15 גומות היתרון יהיה יותר מ 9 נקודות) תוכרז כמנצחת ללא צורך להשלים את כל 18 הגומות.
 12. בכל משחק, השחקן בעל ההנדיקפ הנמוך ביותר באותו משחק (להלן שחקן #1) ישחק ללא כל חבטות יתרון, כל שאר השחקנים יקבלו חבטות יתרון כמספר החבטות בין ההנדיקפ של שחקן #1 לבין ההנדיקפ של כל שחקן.
 13. כרטיסי המשחק החתומים יימסרו במועדון בתום המשחק.
 14. התכנית השנתית של הליגה תפורסם מראש. על הקבוצות חלה האחריות לתאם את מועדי המשחק בכל סיבוב בכל עת שהמועדון פתוח. לכל סיבוב יוקצו מועדים קבועים. באחריות הקבוצות לתאם ולשחק את משחקי הליגה עד לתום מועד כל מחזור.
 15. קבוצה תקבל 2 נקודות על כל ניצחון ונקודה אחת במקרה של תיקו במקרה של שוויון בתוצאות של משחק לאחר 18 גומות.
 16. האליפות תשוחק בהתאם לחוקי הגולף המאושרים על ידי ה – R&A  ובהתאם לכללים מקומיים של מועדון גולף געש שאושרו על ידי ועדת התחרות לאליפות ומפורסמים על לוח המודעות במועדון.
 17. מותר להשתמש במכוניות גולף ועגלות חשמליות. מותר לשחקנים להשתמש בנושא כלים אך השימוש בשחקני גולף מקצוענים כ –CADDY אסור.
 18. פלייאוף – מתכונת ה פלייאוף תעודכן בהמשך.
 19. במקרה של שוויון נקודות בין שתי קבוצות או יותר לצורך דירוג למשחקי הפלייאוף בסיום הליגה, יקבעו התוצאות הפנימיות בין הקבוצות הנוגעות בדבר. אם גם לאחר בדיקת ה"ליגה הפנימית" בין הקבוצות יוותר שוויון יקבע מספר הנצחונות הכולל את דירוג הקבוצות. אם גם לאחר בדיקת מספר הנצחונות יוותר שוויון תיערך הגרלה ע"י ועדת הליגה.
 20. טלפונים ניידים/ציוד אלקטרוני – השימוש בטלפונים ניידים, ביפרים, או כל צורה של ציוד אלקטרוני ע"י השחקן או נושא כליו במהלך משחק, מהווה הפרעה וחוסר התחשבות.אם יש ברשות שחקן או נושא כליו מכשיר כזה, עליו לכבותו.
  בכפוף לחוק 33-7,כל שימוש במכשיר דלעיל, יגרום לנקיטת צעדים משמעתיים ע"י ועד התחרות, נגד המשתמש, עד לפסילת שחקן.
 21. ועדת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לקבוע ו/או לשנות תנאי התחרות לאליפות. כל החלטות ועדת התחרות יהיו סופיות וחלוטות.
 22. בכל מקרה של מחלוקת יוכלו השחקנים לקבל החלטה טלפונית דרך פניה למרשל שעל המגרש באותו זמן או לפרו-שופ.
 23. ועדת התחרות: דיויד גולדנברג – מקצוען ראשי, יוני יצחק – מנהל הליגה, אבי דגן – קפטן המועדון.
ליגת גולף געש 2016
מכתב פתיחת הליגה
תוכנית משחקי הליגה