ברוכים הבאים לאתר מועדון גולף געש. השימוש והקניה באתר מועדון גולף געש  כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. נא קרא/י תקנון זה בקפידה, שכן השימוש באתר מועדון גולף געש  מותנה בהסכמתך לתנאים הקבועים בו כלשונם. כל המבצע/ת פעולת רכישה באתר מועדון גולף געש  מצהיר/ה כי מודע/ת לתקנון באתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באתר מועדון גולף געש וכי הוא/היא מכיר/ה כללים אלה, מסכימ/ה לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו/לה ו/או למי מטעמו/טעמה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מועדון גולף געש /או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות מועדון גולף געש ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.

המוצרים והשירותים המוצעים

אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים והשירותים המוצגים באתר יימצאו במלאי. אם המוצרים חסרים, תקבל/י הודעה מתאימה באמצעות הטלפון ו/או הדואר האלקטרוני. במקרה הזה, שומר לעצמו מועדון גולף געש את הזכות להציע רכישת מוצר ו/או חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל/י את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך וחיוב כרטיס האשראי שלך יבוטל.

המוצרים ו/או השירותים המוצעים על ידי מועדון גולף געש, מלווים בתאור קצר ותמציתי של המוצר ו/או השירות המוצע. תמונות המוצרים הינם להמחשה בלבד.

פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים, ניתן לקבל על ידי התקשרות טלפונית למספר 09-9515111 או בדואר אלקטרוני info@golf-gaash.com.

למועדון גולף געש  הזכות להפסיק מתן מתנות עם רכישה של מוצר ו/או שירות בכל זמן ללא הודעה מוקדמת.

ביצוע הזמנה

רכישת המוצרים ו/או שירותים מתבצעת באמצעות הוספה לסל הקניות.

לאחר ביצוע ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך, המעיד על קליטת ההזמנה במערכת בלבד. אישור סופי יינתן עם חיוב התשלום.

רק לאחר קבלת הזמנה וצוות מועדון גולף געש סיים לבדוק את פרטי חשבון  PayPal ו/או כרטיס האשראי שלך וקיבל את אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים ו/או שירותים שהזמנת, בתנאי שהם מצויים במלאי.

אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתיאורם ו/או מחירם, יהיה רשאי צוות מועדון גולף געש לבטל את רכישתך ואת/ה לא תחויב/י בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

פרטי המשתמש

בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתפ/ת להכניס למערכת את הפרטים הבאים : ת.ז /ח.פ ,שם פרטי, שם משפחה, שם, חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני, ופרטי תשלום.

הגשת פרטים אישיים כוזבים הנה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם למועדון גולף געש.

תשלום ואספקה

הפריטים יישלחו ע"י דואר ישראל או ייאספו ע"י הרוכש באופן עצמאי.

לאחר סיום ביצוע הרכישה המשתתפ/ת מחויב/ת  בתשלום מלא בגין המוצר אשר ביקש/ה.

הפריטים ישלחו באמצעות דואר ישראל. אספקת הפריטים על ידי דואר ישראל תהיה בכפוף למועדי השליחה עפ"י נהלי דואר ישראל בלבד. החברה איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת דואר ישראל לרבות איחור בביצוע האספקה.

אספקת פריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח בסך 20 ש"ח. דמי המשלוח יתווספו לעלות הפריט/ים המצוינ/ים באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד בלבד.

איסוף עצמי על ידי הלקוח/ה יבוצע בחנות מועדון גולף געש. האיסוף יוכל להתבצע רק לאחר קבלת אישור בדואר אלקטרוני של הלקוח/ה המודיע שההזמנה אושרה וחוייבה. מומלץ ליצור קשר לתיאום איסוף המוצר בטלפון 09-9515111. ניתן לאסוף את ההזמנה בכל ימות השבוע וזאת בהתאם לשעות פעילות המועדון המתעדכנות מעת לעת.

במידה והמשלוח אבד בדואר, יתבצע משלוח נוסף תוך 21 ימי עסקים, בתנאי המשלוח המקוריים (כמפורט לעיל), בהתאם לזמינות המוצר במלאי באותה עת. במידה ובעת ביצוע ההזמנה החוזרת התברר כי הפריט אזל במלאי וכי לא ניתן לספקו, יישלח ללקוח דואר אלקטרוני המודיע על ביטול ההזמנה ללא חיוב.

במידה ואבד בדואר – אין זו אחריות המועדון.

ביטול עסקה

ביטול עסקה על ידי הלקוח/ה ייעשה תוך 10 ימים מיום קבלת דואר האלקטרוני המאשר את  פרטי העסקה, ובתנאי שלא השתמשו בחלק או בכל הפעילות או המוצר שנרכש.

הודעה על ביטול עסקה תימסר לחברה באחת מהדרכים הבאות:

– בטלפון שמספרו 09-9515111

– בדואר אלקטרוני: info@golf-gaash.com

בעת ביטול עסקה עקב פגם במוצר, עקב אי התאמה בין המוצר שסופק לבין המוצר שהוזמן, או עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע, כספו של הלקוח יושב לו תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, ולא ייגבו דמי ביטול מהלקוח. המוצר יוחזר לחברה על חשבונה.

בעת ביטול עסקה שלא מהטעמים המנויים בסעיף  לעיל, כספו של הלקוח יושב לו תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. המוצר יוחזר לחברה על חשבון הלקוח.

החזרת מוצרים תאושר במידה והמוצר באריזתו המקורית ,לא נפתח ו/או נעשה בו שימוש.

החלפת מוצרים ו/או שירותים

החלפת מוצרים תאושר במידה והתקיימו כל התנאים הבאים :

א. במידה ומדובר ברכישת מוצר, המוצר באריזתו המקורית ,לא נפתח ו/או נעשה בו שימוש.

ב. לא חלפו יותר מ-14 יום מיום הרכישה של המוצר ו/או השירות.

יש לתאם החלפת מוצר בטלפון 09-9515111 או בדואר אלקטרוני: info@golf-gaash.com

אחריות

למועדון גולף געש  ו/או מי מטעמו אינם מייצרים את המוצרים, ואינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד למועדון גולף געש  לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כפי שפרטנו בתנאי שימוש אלה.

האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, במידה ויש, חלה על היצרנים, היבואנים והמפיצים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. היצרנים, היבואנים או המפיצים של המוצרים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.

בשום נסיבות לא תחול על מועדון גולף געש ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע למועדון גולף געש  ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.

מועדון גולף געש  ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

אבטחת מידע ופרטיות

שמירת הפרטיות שלך ואבטחת הנתונים חשובים לנו מאד. לפיכך אנו מקפידים לנהל את האתר בעזרת טכנולוגיות מתקדמות. האתר עומד בתקני אבטחה

הפרטים האישיים שנמסרים בעת ההזמנה נישמרים במאגר הנתונים המאובטח של האתר ומערכת הממוחשבת.הנהלת החברה מתחייבת לא להעביר את פרטיך האישיים לגורמים אחרים שאינם קשורים בחברה שהיא בעלת האתר. עם זאת,יתכן ויעשה שימוש בפרטים שמסרת לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. במקרה כזה הנתונים לא יכללו כל מידע אישי ולא ניתן יהיה לזהותך.

החברה לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:

אם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כל שהם, לרבות לקוחות החברה.

אם הלקוח עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

אם הלקוח הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה.

אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי.

בכל מחלוקת, דרישה, טענה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין החברה ולבין הלקוח.

אנו נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע, וכל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. יחד עם זאת, במקרים שאינם בשליטתהו/או הנובעים מכוח עליון, הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לךו/או למי מטעמך אם מידע זה או אם יעשה בו שימוש לא מורשה על יד יאדם כלשהו.

תנאים נוספים

מועדון גולף געש  לא יישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

מועדון גולף געש  לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

מועדון גולף געש  שומר לעצמו את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי , ובדרך כלשהי , ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ,ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר ,רשאי מועדון גולף געש  להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום , בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר ,או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאי מועדון גולף געש, אך לא חייב, לבטל את הרכישה הספציפית.

מועדון גולף געש שומר על זכותו לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מעת לעת.

בברכת קנייה נעימה ובטוחה

צוות מועדון גולף געש