קבוצת הגולפאיות במועדון גולף געש פועלת מיום הקמת המועדון. בכל יום שלישי מתקיימת תחרות נשים אשר מאורגנת על ידי קפטן הנשים. יום הנשים השנתי מתקיים לקראת סוף השנה ופתוח לכל הגולפאיות בארץ אשר מחזיקות בהנדיקפ של איגוד הגולף בישראל. קפטן הנשים ג'יל צדיקי, פועלת רבות על מנת להרחיב את מעגל נשים גולפאיות בארץ ויוצאת לשחק עם גולפיות מתחילות בכדי להכיר להן את המגרש.

ג'יל צדיקי – קפטן הנשים

פורים 2015

לרכישת פעילויות